...specialista na úklid, čištění a ošetřování podlah

Úklidové služby

Chodby, schodiště, podesty a výtahy

Práce prováděné denně

Info

Při úklidu Vašich prostor dodržujeme zásady hygieny běžné v Evropské unii. Přední výrobci rozlišují barevností čistících pomůcek jejich určení. Příklad: Mop používaný na záchodě prostě nejde použít v kuchyni.

Chodby, schodiště, podesty,výtahy, kanceláře, pokoje, učebny, zasedací místnostiatd...

Kuchyňky

WC

Umývárny a šatny

 • vynášení košů na odpadky či popelníků
 • odstranění nečistot z přístup. ploch nábytku do 1,5 m
 • vyčištění omaků z prosklených dveří
 • vyleštění zrcadel
 • vytírání podlah na mokro / vysátí koberce-jen znečištěné

Práce prováděné 1 x týdně

 • odstranění prachu z nábytku do 1,5 m - úplné
 • otírání prachu z parapetů
 • odstranění pavučin
 • mytí košů a popelníků, otírání zábradlí
 • vytírání podlah na mokro / vysátí koberce - celé plochy

Práce prováděné 1 x měsíčně

 • odstranění nečistot z prostoru mezi okny
 • otírání nebo odsátí prachu z topných těles
 • odstranění prachu z hydrantů, has. zařízení a pod.
 • omytí celých dveří, zárubní, umytí skel

Kanceláře, pokoje, učebny, zasedací místnosti

Práce prováděné denně

 • vynášení košů na odpadky a popelníků
 • stírání prachu z přístupných pracovních ploch psacích stolů, skříněk a nábytku do 1,5 m a vypnuté kancelářské techniky
 • vyčištění omaků z prosklených dveří, zrcadel
 • vytírání podlah na mokro / vysátí koberce-jen znečištěné

Práce prováděné 1 x týdně

 • omytí přístupných pracovních ploch psacích stolů, skříněk
 • otírání prachu z vnitřních parapetů
 • odstranění pavučin
 • mytí košů a popelníků
 • vytírání podlah na mokro / vysátí koberce-celé plochy

Práce prováděné 1 x měsíčně

 • odstranění nečistot z prostoru mezi okny
 • otírání nebo odsátí prachu z topných těles
 • omytí křížů kolečkových židlí
 • omytí celých dveří, zárubní, umytí skel

Kuchyňky, WC, umývárny a šatny

Práce prováděné denně

 • vynášení košů na odpadky a popelníků
 • odstranění nečistot z přístup. ploch nábytku do 1,5 m
 • vyleštění baterií, omytí dřezu a odkapávací plochy, WC, pisoárů, umyvadel, sprch. koutů, van
 • mytí zařizovacích předmětů
 • vyčištění omaků a skvrn z prosklených ploch, obkladů a omyvatelných povrchů
 • doplnění hygienických náplní (papír, mýdlo, ručníky)
 • vytírání podlah na mokro/vysátí koberce-jen znečištěné
 • opláchnout drobné nádobí

Práce prováděné 1 x týdně

 • odstranění prachu z nábytku od 1,5 m - úplné
 • otírání prachu z parapetů
 • odstranění pavučin
 • odstranění nečistot z obkladů nebo omyv. soklů
 • mytí košů a popelníků
 • desinfekce - běžná
 • vytírání podlah na mokro / vysátí koberc -celé plochy

Práce prováděné 1 x měsíčně

 • odstranění nečistot z prostoru mezi okny
 • otírání nebo odsátí prachu z topných těles
 • omytí celých dveří, zárubní, umytí skel
 • celoplošné mokré stírání obkladů a omyvat. ploch

Pravidla pro stanovení ceny

Pravidelný úklid velký

je určen pro administrativní budovy, hotely, školy, obchodní centra, nemocnice, továry apod..

 • Úklidové práce jsou prováděny denně ve stanoveném čase podle rozpisu prací. Rozpis prací je sestaven na základě nabídky a poptávky.
 • Cena se stanovuje po prohlídce prostor výpočtem plochy příslušných prostor podle stavebních výkresů nebo podle fyzického zaměření od zdi ke zdi. Na plochu zastavěnou nábytkem není brán zřetel. Zjištěná plocha se násobí částkou za m2 (určuje úklidová firma v nabídce) a koeficientem 21,25. K výsledné částce se přičte odpovídající DPH.
 • Fakturace je prováděna vždy za uplynulý měsíc.
 • Práce, které nejsou součástí denního úklidu (mytí oken, praní záclon, čištění koberců, ošetře- ní podlahových krytin apod.), jsou kalkulovány a fakturovány samostatně.
 • Práce jsou prováděny na základě uzavřené smlouvy.

Pravidelný úklid malý

je určen pro byty, privátní organizace, malé kanceláře, obchody, ateliéry a v případě, že úklidové práce nejsou prováděny denně.

 • Na základě dohody se zákazníkem dodá úklidová firma vlastního pracovníka na určené místo k provedení dohodnutých prací. Vybavení pracoviště úklidovou technikou je ve vlastnictví zákazníka. Běžné úklidové prostředky dodá úklidová firma.
 • Po dohodě dodá úklidová firma i úklidovou techniku. Speciální přípravky se účtují podle skutečné spotřeby.
 • Podmínky úklidu se stanovují při první návštěvě u zákazníka provedením tzv. zaváděcího úklidu. Popis prací je přílohou smlouvy o dílo. Změřený čas, potřebný pro provedení zaváděcího úklidu v potřebné kvalitě, je vynásoben cenou.
 • Minimální doba úklidu je 2 hodiny při jedné návštěvě. Cena za provádění prací činí 199,- Kč/1 hodinu bez DPH.

Kontaktujte nás

Pokud se chcete dozvědět více o tom co pro vás a za jakých podmínek můžeme udělat nebo si chcete objednat nabízené přípravky, můžete volat na telefon +420 602 325 246 pan Zdeněk Cyrus psát na email nebo vyplnit jednoduchý formulář.

Zeptejte se nebo objednejte
Kontakt kam se máme ozvat - Položky s hvězdičkou jsou povinné

* Text zprávy